Balkan news

POUČNA PRIČA: U životu nam se vrati tačno onoliko, koliko smo dali

Za određene je ljude beskrupuloznost postala sklonost, tako da više nemam maglovite ideje o tome što je stvarno.

Jednom je jedan radnik ponudio namaz u krušnu kuhinju. U jednom trenutku, krušni kuhar nagađa stočara i odlučuje mjeriti namaz dok provjerava je li ga stočar dao upravo onako kako su se složili.

Imao je ono što sam vidio – bilo je manje širenja nego što je radnik rekao. Pokazalo se da je rangiran do te mjere da je tužio radnika.

Imenovano tijelo raspitivalo se je li upotrijebio ljestvicu za kvantifikaciju. Radnik je odgovorio: “Časni sude, ja sam osnovni čovjek. Ne koristim ove najnovije vage, ali imam izravnu vagu.”

Sudac je u tom trenutku zatražio pojašnjenje koliko vrijedi širenje. Radnik je odgovorio:

“Dragi suče, neko vrijeme prije nego što je specijalist za slastičarstvo počeo kupovati namaz od mene, ja sam od njega neprestano kupovao kilogram kruha. Stalno kad specijalist za slastičarstvo donosi kruh, stavljam ga prema jednoj strani vage i mjerim ga upravo ta količina margarina na suprotnoj strani. U slučaju da je netko kriv, u tom je trenutku to kruh. ”

PORUKA: U životu uvijek uzvratimo sličnu mjeru. Za određene je ljude varljiva priroda postala sklonost, tako da više nemam maglovite predodžbe o tome što je stvarno. Ipak, s kim se šale? Samo sebe …